بیماران ما روند بهبود را به سرعت مشاهده می کنند

رامین


تشکر کولیت داشتم که به لطف اقای دکتر حسن زاده خیلی خیلی بهترم
ندا دولتشاهی


من از بیماران قدیمی آقای دکتر هستم کارتون حرف نداره اقای دکتر ممنون
سحر


به لطف آقای دکتر دردم بعد از یک جلسه مراجعه کاملا از بین رفت خدا حفظتون کنه آقای دکتر زنده باشی
محمدرضا


عالی هستن اقای دکتر صبور و خوش برخورد کامل وقت میذارن برای بیمار
احمد خانی


بسیار با اخلاق، هم از نظر نوبت دهی عالی و هم معاینه کامل